+383 4674 0000 info@bb-partners.de

Gjurmët e ndërrmarrjes

 

Regjistrimi i Ndërrmarrjes Nga Ministerin e Tregtisë dhe Industrisë

 

Arben Halili

BB Partners SH.P.K

NUI/UIN: 811378795

Adresa: Rr. Imzot Nike Prela E31 H4, Nr.9

Prishtinë

 

Kontaktoni

Telefon: +49 176 24253613

Email: info@bb-partners.eu

 

Identiteti i taksave

Numri i identifikimit të taksës së shitjes sipas ligjit mbi taksën e shitjes:

811378795

 

Përgjegjës redaktues

A&J GmbH

Rruga Andernacher 48

80993 Mynih

info@media-present.com

 

 

Site Notice

Registration of the Enterprise By the Minister of Trade and Industry

Arben Halili
BB Partners SH.P.K
Bulevardi Dëshmorvët e Kombit H72, Nr. 9
11000 Prishtinë

Contact

Phone: +383 4674 0000
E-mail: info@bb-partners.eu

VAT ID

Sales tax identification number according  of the Sales Tax Law:
811378795

Person responsible for editorial

A&J GmbH
Andernacher Str. 48
80993 München
info@media-present.com